Hᴏài Linh, Tʀấɴ Tʜàɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ʙị CĐM ‘ᴛế’ ᴋʜɪ ʙáᴏ CAND ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠấɴ đề ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ

Hᴏài Linh, Tʀấɴ Tʜàɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ʙị CĐM ‘ᴛế’ ᴋʜɪ ʙáᴏ CAND ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠấɴ đề ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ

Nʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴠướɴɢ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙấᴛ ɴɢờ ʙị ʀéᴏ ᴛêɴ ᴅướɪ ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ʙáᴏ CAND.

Mớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ʙáᴏ CAND ᴄó ᴛíᴄʜ χᴀɴʜ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠấɴ đề ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Bàɪ đăɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛừ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄòɴ ʀéᴏ ᴛêɴ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư Hᴏàɪ Lɪɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ,… ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴛêɴ ᴋʜáᴄ, đᴀ số ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴠướɴɢ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2021.

Bàɪ đăɴɢ ɢâʏ ᴄʜú ý ᴛʀêɴ ғᴀɴ.ᴘɢᴀᴇ ʙáᴏ Côɴɢ ᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ

Tʜᴇᴏ đó ᴛʀᴀɴɢ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ đăɴɢ ᴛảɪ: ‘Cảɴʜ ʙáᴏ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛ.ʀ.ụ.ᴄ ʟợɪ ᴋʜɪ đɪ ᴠậɴ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ’. Dù ᴋʜôɴɢ ɴʜắᴄ đếɴ ᴄáɪ ᴛêɴ ɴàᴏ ᴄụ ᴛʜể ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴠẫɴ ᴛʀàɴ ᴠàᴏ ᴠà để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɴʜư: ‘Lɪɴʜ 14 ᴛỏɪ, Tɪêɴ ʟũ, Tʜàɴʜ ʟệ ᴛổ,Đờᴍ Hưɴɢ’, ‘Nɢʜệ sĩ đọᴄ ᴄáɪ sᴛᴛ ɴàʏ ᴄʜắᴄ ᴄũɴɢ ɴɢứᴀ ɴɢáʏ, ɴʜộᴛ ɴʜộᴛ ʟắᴍ ɴè.’, ‘Lᴜôɴ ʟà Tʜủʏ ᴛề , Lɪɴʜ 14 ᴛỏɪ , Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ,.. ᴛʀừ ᴀɴʜ Lý Hảɪ, Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ, Bảᴏ Tʜʏ ᴄòɴ đâᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜᴀᴜ’, ‘Cʜú ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴóɪ ʟạɪ ʟàᴍ ᴛớ ɴʜớ đếɴ đáᴍ ɴɢʜệ sĩ. Bọɴ ᴛʜợ ʜáᴛ ᴠớɪ ʟũ ᴅɪễɴ ʜề ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Cả ɴửᴀ ɴăᴍ ᴍớɪ ɴʜờ ɴʜà ɴướᴄ ᴘʜáᴛ ᴍà ᴄʜả ᴛʜấʏ ᴠɪệᴄ ɢì’.

Mộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴅướɪ ʙàɪ đăɴɢ

Tʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʙàɪ đăɴɢ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ Côɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Pʜướᴄ Sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Lê Nɢọᴄ Đ. (sɴ 1991, ᴛʀú ʜᴜʏệɴ Qᴜảɴɢ χươɴɢ, Tʜᴀɴʜ Hóᴀ) sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴɢườɪ ɴàʏ đếɴ ᴍộᴛ số ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠậɴ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠà ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄá ɴʜâɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴʜữɴɢ ᴄáɪ ᴛêɴ ɴʜư Hᴏàɪ Lɪɴʜ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ,… ʟạɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʀéᴏ ɢọɪ ᴅướɪ ʙàɪ đăɴɢ. Cáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀêɴ đã đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴛɪếɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ʟờɪ đồɴ ᴛʜổɪ ᴛʀướᴄ đó.

Tʜủʏ Tɪêɴ, Hᴏàɪ Lɪɴʜ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ʙị ɴʜɪềᴜ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʀéᴏ ᴛêɴ ᴅù ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ

Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄả sʜᴏᴡʙɪᴢ ʀ.úɴɢ độɴɢ ᴠớɪ ᴍàɴ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄ.ãɪ ɢᴀʏ ɢắᴛ ɢɪữᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ – CEO Côɴɢ ᴛʏ Đạɪ Nᴀᴍ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ. Nữ ᴄᴇᴏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠà ᴛố ᴄáᴏ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴍậᴘ ᴍờ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴠà số ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋêᴜ ɢọɪ đượᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư Tʜủʏ Tɪêɴ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ,… ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

Năᴍ 2021, ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢặᴘ ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Tʀở ʟạɪ sᴀᴜ ồɴ àᴏ, ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴄó sự ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴʜấᴛ địɴʜ ᴠề độ ᴘʜủ sóɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ. Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴛậᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ sự ɴɢʜɪệᴘ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ. Tʀáɪ ʟạɪ ᴠớɪ ʜọ, Tʜủʏ Tɪêɴ, Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴅườɴɢ ɴʜư ᴄó ʀấᴛ íᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ. Nᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙị ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ᴛìᴍ ʟạɪ áɴʜ ʜàᴏ ǫᴜᴀɴɢ sᴀᴜ ồɴ àᴏ. Hᴏàɪ Lɪɴʜ χᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠớɪ ᴛầɴ sᴜấᴛ íᴛ ỏɪ ᴠà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛɪềᴜ ᴛụʏ, ɢầʏ ɢ.ò đáɴɢ ʙạᴏ độɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ sâɴ ᴋʜấᴜ ʜộɪ ᴄʜợ.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *